Toelichting financiële check

Bij het toewijzen van appartementen waarbij er meerdere gegadigden voor 1 bouwnummer zijn, kijken we of een kandidaat al een financiële check heeft laten doen. Een financiële check geeft aan dat u weet wat u bij de bank kunt lenen of toont aan dat u de koopsom uit eigen middelen kunt betalen. U kunt ons dit laten weten door een document van uw bank, hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker te sturen.

 

Waarom financiële check

Bij nieuwbouwprojecten komt het soms voor dat de financiering van de woning niet haalbaar blijkt te zijn, dit is voor zowel de koper als de ontwikkelaar jammer. Om teleurstelling te voorkomen is het daarom belangrijk dat geïnteresseerden die zich inschrijven goed op de hoogte zijn van hun financiële mogelijkheden. Wanneer alle kopers de zekerheid hebben van een financieringsverklaring, is de kans groter dat het project snel verkocht is en het project doorgang kan vinden.

 

Voorwaarden financiële check

Let erop dat in het document staat dat u – bij het door u opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor de door uw gewenste woning kunt lenen of met eigen middelen kunt betalen. Aan uw financieel adviseur kunt u vragen welke gegevens hij/zij daarvoor nodig heeft. Bij voorkeur staat op het document de plaats, projectnaam, deelfase van het project en eventueel bouwnummer(s). Verder is het belangrijk om uw NAW gegevens toe te voegen.

 

Dat document laat u opstellen door de hypotheekadviseur / -verstrekker. Laat het bij voorkeur opstellen na de start verkoop, zodat uw verklaring opgesteld kan worden op basis van de definitieve prijslijst. Nadat de verkoop is gestart kunt u bij het doorgeven van uw voorkeuren het document uploaden. Mail het document niet apart naar de makelaar. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing verwijderen wij de gegevens van de financiële check uit onze systemen.

 

Uiteraard kan Staete u hierbij van dienst zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met Staete Hypotheken.